Nota prawna


Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze strony internetowej ZWIERZAKI24.WAW.PL.

1. Prawo autorskie

1.1. Treść strony internetowej ZWIERZAKI24.WAW.PL jest chroniona prawem autorskim. Zdjęcia i artykuły umieszczane przez administratorów lub użytkowników serwisu stanowią „utwory” w rozumieniu Prawa Autorskiego i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (z późniejszymi zmianami).

1.2. Zawartość serwisu internetowego nie może być kopiowana, rozpowszechniana lub publikowana za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej lub elektronicznej, chyba że ZWIERZAKI24.WAW.PL wyrazi na to pisemną zgodę.

1.3. Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zamieszczone na stronach internetowych ZWIERZAKI24.WAW.PL stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

1.4. Dokumenty, artykuły, grafiki, zdjęcia, skrypty i inne pliki tworzące serwis ZWIERZAKI24.WAW.PL stanowią jego własność lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.

Data ostatniej modyfikacji 28.03.2011.