Mops

 

Mopsy, rasa psów zaliczana do sekcji małych psów molosowatych, to typowe psy do towarzystwa. Ich rosnąca (także w Polsce) popularność jest pochodną niewielkich wymagań pielęgnacyjnych tych sympatycznych piesków.

Mops_004Mopsy charakteryzują się zmasowaną, krępą budową oraz krótką, płaską i kwadratową kufą. Krótka, niewymagająca specjalnych zabiegów sierść może mieć pisakowy, płowy, srebrzysty, a niekiedy nawet czarny odcień, zawsze z czarną maską.

Mopsy są bardzo kontaktowe i towarzyskie, w związku z czym łatwo przywiązują się do właścicieli i źle znoszą rozłąkę z nimi. Są bardzo posłuszne i nie wymagają zbyt długich spacerów, dlatego dobrze czują się w warunkach mieszkaniowych. Jedynym źródłem problemów jest dla mopsa zredukowana przednia część głowy, która może powodować trudności z oddychaniem oraz narażać psa na urazy mocno wystających z czaszki oczu.

Mops_001Być może to właśnie towarzyskość mopsów i ich przywiązanie do ludzi wpłynęły na fakt, iż mogą się one pochwalić długą i ciekawą historią. Jest wiele hipotez dotyczących ich pochodzenia. Za jedną z najbardziej wiarygodnych uznaje się tę, mówiącą o przybyciu mopsa szlakiem jedwabnym z Chin. Szkielety mopsów są bowiem odkrywane w starych grobowcach niemal każdej chińskiej dynastii. Do okresu tzw. „wojen opiumowych”, które miały miejsce w XIX wieku, chińskie miniaturowe rasy psów, w tym również mopsy, mogły być posiadane wyłącznie przez przedstawicieli dworu cesarskiego. Zakaz posiadania psów tej rasy przez resztę społeczeństwa był obłożony karą śmierci. W efekcie istnienie mopsów pozostawało tajemnicą przez setki lat. Dopiero w XIX wieku te małe, sympatyczne pieski poprzez brytyjski dwór trafiły do Europy i stały się bardzo modne.
Przedstawionej powyżej teorii tej przeczy jednak fakt, że już wiek wcześniej w Niemczech jedna z lóż masońskich założyła zakon z mopsem jako symbolem rozpoznawczym, oznaczającym zaufanie i wiernoś. W 1745 roku oficjalnie powstał w Norymberdze Zakon Mopsów, tworzony głównie przez ewangelicką szlachtę.

O wiele gorszy dla mopsów był okres tzw. rewolucji kulturalnej w Chinach, która miała miejsce w latach 70. XX wieku. Wówczas, wskutek jednego z szaleńczych rozkazów wydanych przez Mao Tse-Tunga, doszło do wybicia 90% ich populacji. Zakaz ich posiadania władze komunistyczne zniosły dopiero w latach 90., wprowadzając jednak wysokie opłaty za ich posiadanie. Mopsy przetrwały tylko w miastach kolonialnych, takich jak Hongkong czy Makao.

W efekcie, dzięki rzadkości występowania, mopsy stały się w Chinach towarem luksusowym. Aktualnie w Chinach mops jest wart tyle co średniej klasy samochód. W świetle chińskiej tradycji mopsy mogą być przekazywane tylko jako prezent dla osoby darzonej sympatią i szacunkiem.